Projecte Educatiu

El Projecte educatiu de centre es concreta en diferents iniciatives , com visites, tallers escolars, activitats a l’aula, turisme familiar, festes d’aniversari i infantils, trobades, fires,  casals d’estiu ... sempre amb l’educació ambient i el respecte a la natura com a teló de fons.

"Tant sols podem estimar allò que vivim en primera persona."

La nostra metodologia és una, aprendre experimentant en primera persona, gestionant les emocions, aportant continguts i valors nous relacionats amb aquesta experiència. Una experiència positiva en primera persona crea vincles afectius que posteriorment es desenvoluparan en petits actes d’amor. És així com creiem que es pot aprendre a estimar la natura i els éssers vius que la integren.

CAN - Centre d'Apropament a la Natura 2014